محصولات
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی: خیابان شهید مطهری- خیابان ترکمنستان- روبروی فروشگاه شهروند- شماره 18
تلفن: 6-88455061
نمابر: 88436040
نام کالا: اسپلیت دیواری تک پانل سرد و گرم ۹۰۰۰ تک الکتریک
کد کالا: 100300100900000010
مقایسه کالا ارسال به دوستان اشتراک اطلاعات تکمیلی
 
لیست محصولات
سرد و گرم ۹۰۰۰ تک الکتریک
سرد و گرم ۱۲۰۰۰ تک الکتریک
سرد و گرم ۱۸۰۰۰ تک الکتریک
سرد و گرم ۲۴۰۰۰ تک الکتریک
سرد و گرم ۲۸۰۰۰ تک الکتریک
سرد و گرم ۳۶۰۰۰ تک الکتریک
سرد و گرم ۱۸۰۰۰ تک الکتریک
سرد و گرم ۲۱۰۰۰ تک الکتریک
سرد حاره ای ۱۲۰۰۰ تک الکتریک
سرد حاره ای۱۸۰۰۰ تک الکتریک
سرد حاره ای ۲۴۰۰۰ تک الکتریک
سرد حاره ای۲۸۰۰۰ تک الکتریک
سرد حاره ای ۳۲۰۰۰ تک الکتریک
سرد حاره ای ۳۶۰۰۰ تک الکتریک
سرد و گرم 30000 تک الکتریک
2 پنل مدل 21000 سرد تک الکتریک
سرد و گرم 9000تک الکتریک
سرد و گرم 12000 تک الکتریک
سرد و گرم 18000 تک الکتریک
سرد و گرم 24000 تک الکتریک
سرد و گرم30000 تک الکتریک
سرد و گرم 36000 تک الکتریک
سرد و گرم 9000 اينورتر - تک الکتریک
سرد و گرم 12000 اينورتر - تک الکتریک
سرد و گرم 18000 اينورتر - تک الکتریک
سرد و گرم 24000 اينورتر - تک الکتریک
سرد و گرم 30000 اينورتر - تک الکتریک
سرد حاره ای 12000 تک الکتریک
سرد حاره ای 19000 تک الکتریک
سرد حاره ای 24000 تک الکتریک
سرد حاره ای 30000 تک الکتریک
سرد حاره ای 32000 تک الکتریک
سرد حاره ای 36000 تک الکتریک
سرد و گرم 9000 - تک الکتریک
سرد و گرم 12000 تک الکتریک
سرد و گرم 18000 تک الکتریک
سرد و گرم 240000 تک الکتریک
سرد و گرم 300000 تک الکتریک
سرد و گرم 9000 تک الکتریک
BTS-COMFORT-09HR
BTS-COMFORT-12HR
BTS-COMFORT-18HR
BTS-COMFORT-24HR
BTS-COMFORT-30HR
BTS-COMFORT-36HR
BTS-SUPERPLUS-09HR
BTS-SUPERPLUS-12HR
BTS-SUPERPLUS-18HR
BTS-SUPERPLUS-24HR
BTS-OPTIMA-09HR
BTS-OPTIMA-12HR
BTS-OPTIMA-18HR
BTS-OPTIMA-24HR
BTS-OPTIMA-30HR
BTS-UN-9HR
BTS-UN-12HR
BTS-UN-18HR
BTS-UN-24HR
BTS-UNF-9HR
BTS-UNF-12HR
BTS-UNF-18HR
BTS-UNF-24HR
BTS-UNF-30HR
BTS-UNP-18CT3
BTS-UNP-24CT3
BTS-UNP-30CT3
FL-MANSANA(F)-09HR
FL-MANSANA(F)-12HR
FL-MANSANA(F)-18HR
FL-MANSANA(F)-30HR
FL-MANSANA(F)-24HR
FL-MANSANA(F)-30HR
FL-MANSANA(F)-24HR
FL-MANSANA(F)-18HR
FL-MANSANA(F)-12HR
FL-MANSANA(F)-09HR
FL-MANSANA-36CT3
FL-MANSANA-30CT3
FL-MANSANA-30HR
FL-MANSANA-24HR
FL-MANSANA-18HR
FL-MANSANA-12HR