محصولات
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی: خیابان شهید مطهری- خیابان ترکمنستان- روبروی فروشگاه شهروند- شماره 18
تلفن: 6-88455061
نمابر: 88436040
خلاصه مقاله
دستگاه تهویه مرکزی(هواساز) از بخشهای اصلی فیلتر ،کویل های گرمایی و سرمایی،رطوبت زن و تجهیزات کنترلی تشکیل می شود.کویل های گرمایی معمولا با آب داغ ،بخاز و برق عمل می کنند. کویل های سرمایی با آب مبرد(Chilled Water) و یا مستقیما با یک ماده مبرد کار می کنند.در حالت دوم کویل دستگاه هواساز اواپراتوریک سیستم تبرید می باشد.با تنظیم های مختلف بخش های گرمایی،سرمایی،رطوبت زن و غیره در مجموعه دستگاه هواساز می توان سیستم های مختلف تهویه مطبوع را برای پروژه های با شرایط مختلف طراحی نمود.دستگاه هواساز م
مشاهده متن کامل مقاله