محصولات
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی: خیابان شهید مطهری- خیابان ترکمنستان- روبروی فروشگاه شهروند- شماره 18
تلفن: 6-88455061
نمابر: 88436040

به پاس حضور ارزشمند و موثر در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی حرارتی ،برودتی و سیستمهای تهویه ایران تبریز / تیر 99

به پاس حضور ارزشمند و موثر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان/دی 98

به پاس حضور ارزشمند و موثر در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی حرارتی و برودتی و سیستمهای تهویه ایران تبریز / اردیبهشت 97

به پاس حضور ارزشمند و موثر در بیستمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد/تیر96

شریک برتر تجاری میدیا / سال 2017

به پاس حضور ارزشمند و موثر در ششمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی رشت/ سال95

به پاس حضور ارزشمند و موثر در دومین نمایشگاه خدمات پس از فروش / سال 92

جایزه ویژه فروش برتر میدیا / سال 2013

شریک برتر تجاری میدیا / سال 2015

جایزه ویژه فروش برتر کریر / سال 2005

جایزه ویژه فروش برتر اسپلیت های کریر / سال 2005

توشیبا

شریک برتر تجاری میدیا / سال2004

شریک استراتژیک تجاری اسپلیت های میدیا / سال 2008

چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت-ساختمان-تاسیسات-استان مرکزی اراک

چهارمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

دهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

هفتمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات ساختمانی و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

چهارمین نمایشگاه بین المللی سرمایشی و گرمایشی / سال 84

پنجمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی / سال 85

نخستین نمایشگاه کولرهای گازی – تهویه مطبوع و سیستم های سرمایشی

تندیس قدیمی ترین سنگ مضجع مطهر امام رضا (علیه السلام)

ششمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی / سال 85

شریک برتر تجاری میدیا /سال 2010

چهارمین نمایشگاه تخصصی کولرهای گازی – تهویه مطبوع و سیستم های سرمایشی (ایران-خوزستان) / سال 88

دومین نمایشگاه کولرهای گازی – تهویه مطبوع و سیستم های سرمایشی (ایران-خوزستان) / سال 86

پنجمین نمایشگاه کولرهای گازی – تهویه مطبوع و سیستم های سرمایشی وگرمایشی / سال 89

هشتمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی / سال 88

هفتمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات ساختمانی و سیستم های سرمایشی و گرمایشی(2)