محصولات
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی: خیابان شهید مطهری- خیابان ترکمنستان- روبروی فروشگاه شهروند- شماره 18
تلفن: 6-88455061
نمابر: 88436040
بیستمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان رشت/بهمن1400 بیستمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات، سرمایشی،گرمایشی اصفهان/ بهمن1400 بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، تاسیسات و تجهیزات جانبی مشهد/آبان1400 بیستمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی، تهویه مطبوع تهران/مهرماه1400 نوزدهمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی همدان/تیر1400 بیست و چهارمین نمایشگاه حرارتی برودتی وسیستمهای تهویه تبریز/ خرداد1400 هفدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی همدان /شهریور 99 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران/مهرماه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستمهای تهویه تبریز / تیر 99 هجدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی اصفهان / دی98 سمینار مشترک شرکت بدرتک الکتریک و شرکت آیلین سراج - تبریز هجدهمین نمایشگاه تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران/مهر98 حلسه هماهنگی مدیر خاورمیانه مایدیا با تیم فروش بدر تک الکتریک / اردیبهشت 98 بـرگزاری نـشست نماینـدگان خدمـات پـس از فـروش | دسـتگـاهـهای مـرکـزی و صنـعتـی (CAC)/ اسفند 97 سمینار تخصصی محصولات تهویه مطبوع و معرفی محصول جدید RAC در استان های مازندران و گلستان / اسفند 97 کارگاه آموزشی محصولات تهویه مطبوع مرکزی برای نمایندگان خدمات پس از فروش تهران و برخی از شهرستان ها / مهر 97 هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران/آبان 97 بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، معماری و عمران، صنایع سرمایشی و گرمایشی ایران مشهد/خرداد 97 سومین جایزه معماری پارسیان تهران / اردیبهشت 97 بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی حرارتی و برودتی و سیستمهای تهویه ایران تبریز / اردیبهشت 97 تامین تهویه مطبوع رستورانهای جناب آقای علیرضا منصوریان بازیکن و مربی اسبق تیم فوتبال استقلال توسط شرکت بدرتک الکتریک/ اردیبهشت 97 برگزاری کارگاه آموزشی فنی CAC در بخش چیلرها در شرکت بدرتک الکتریک برای نمایندگان خدمات پس از فروش تهران/ اسفند 96 کارگاه آموزشی محصولات تهویه مطبوع مرکزی برای نمایندگان و کارشناسان فروش تهران / بهمن96 هفتمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی / رشت 96 شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان / دی96 سمینار سالیانه بدر تک الکتریک / دی 96 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی شیراز/ آبان 96 شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران/ آبان 96 کارگاه آموزشی محصولات تهویه مطبوع مرکزی برای نمایندگان فروش تهران / شهریور 96 سمینار آموزشی محصولات تهویه مطبوع مرکزی برای نمایندگان خدمات پس از فروش شهرستان ها / شهریور 96 سمینار آموزشی محصولات تهویه مطبوع مرکزی برای نمایندگان خدمات پس از فروش تهران/شهریور96 هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان همدان / شهریور96 تبلیغات محیطی شرکت بدرتک الکتریک لوگوی بدرتک الکتریک در کنار مجموعه شرکای تجاری میدیا در دفتر مرکزی شرکت میدیا - چین تقدیر از مجموعه بدرتک الکتریک در کنفرانس جهانی سالانه نمایندگان میدیا در کشور ایتالیا، شهر ونیز(خرداد96) بیستمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد/تیر96 کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره و مهندسی فروش برای نمایندگان فروش شهرستان لاهیجان / تیر 96 کارگاه آموزشی محصولات تهویه مطبوع مرکزی میدیا شهرستان رشت/ تیر96 سمینار آموزشی محصولات تهویه مطبوع مرکزی چیلر و VRF میدیا / اسفند 95 سمینار آموزشی محصولات RAC اینورتر و داکت اسپلیت تک الکتریک / اسفند 95 سمینار آموزشی نمایندگان خدمات پس از فروش جنوب کشور / بهمن 95 ششمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی رشت / دی 95 دومین نمایشگاه سیستم های سرمایشی و گرمایشی رشت / دی 91 سومین نمایشگاه سیستم های سرمایشی و گرمایشی رشت/ دی 92 سمینار سالیانه بدر تک الکتریک / دی 95 پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی اصفهان/آذر95 پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران/مهر95 نمایشگاه اهواز / 90 سمینار سالیانه بدر تک الکتریک / دی 90 سمینار سالیانه بدر تک الکتریک / دی 92 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران/مهر 94 سمینار سالیانه بدر تک الکتریک / دی 94 سمینار سالیانه بدر تک الکتریک / دی 93 دهمین نمایشگاه تخصصی تاسیسات سرمایش و گرمایش شیراز /آبان 92 دوازدهمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران / مهر 92 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران /تیر 92 سمینار سالیانه بدر تک الکتریک / بهمن 91 دهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران/90 نمایشگاه مشهد / خرداد 91 سمینار سالیانه بدر تک الکتریک / دی 88 نمایشگاه شیراز / 88 هشتمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران/مهر 88 هفتمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران/مهر 87 نمایشگاه اهواز/ 2- 88 نمایشگاه اهواز / 88 نمایشگاه کیش